foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

header — kopia

logo bip

logo bip

Klasa 5a i 6b wzięły udział w Miedzynarodowym Konkursie Matematycznym "Matematyka bez granic". Organizowany jest on pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne (konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli brył). Przygotowanie do konkursu bardzo integruje zespół klasowy.

Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Są skorelowane z innymi przedmiotami. Dla polskiej szkoły są to zadania bardzo nietypowe. Na ogól nie wymagają uzasadnienia, ale wypracowania konkretnego algorytmu postępowania. Mają zróżnicowany stopień trudności i tematykę, więc każdy uczeń w klasie może się czymś wykazać. Jedno z zadań podane jest w językach obcych i tak też trzeba zapisać jego rozwiązanie.

12 lutego 2019 r. klasy ósme wybrały się do ZSZ i CKU Gronowo na Festiwal Zawodów. Uczniowie mieli okazję poznać bazę szkoły wraz z niektórymi propozycjami kierunków kształcenia. Wyjazd z pewnością pomoże wciąż niezdecydowanym uczniom w wyborze szkoły.

DYREKTOR ZESPOŁU ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki.

WYMAGANIA:

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku
 3. wykształcenie co najmniej podstawowe
 4. dyspozycyjność
 5. dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania, a w szczególności
 2. zamiatanie, mycie podłóg
 3. mycie lamp, drzwi
 4. mycie sanitariatów, glazury, umywalek z użyciem środków dezynfekujących
 5. mycie okien i ram
 6. wynoszenie śmieci

WYMIAR I DATA ZATRUDNIENIA: pełen etat, umowa od 11.02.2019 r. na trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym nastąpi przedłużenie umowy.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. podanie o pracę
 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zawodowe
 4. kserokopie świadectw pracy

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018. o ochronie danych osobowych).

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać w terminie do dnia
25 stycznia 2019 r. na adres: Zespół Szkół w Osieku nad Wisła, ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą z dopiskiem nabór na stanowisko sprzątaczki.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie szkoły dnia 28 stycznia 2019 r. o godzinie 14.00.

Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 566786529

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. H. Sucharskeigo w Osieku nad Wisła Rights Reserved.