foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

header — kopia

logo bip

logo bip

Ogólnopolski Konkurs dla szkół pod nazwą

Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi II edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” i dyplomy honorowe.

Celem konkursu jest wspieranie i integrowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku szkolnym.

Nasze działania:

Przygotowanie plakatu i ulotki zawierające informacje na temat postępowania w różnych trudnych sytuacjach oraz dane osób nauczycieli, którzy udzielą im wsparcia.

ULOTKA

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. H. Sucharskeigo w Osieku nad Wisła Rights Reserved.