foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

header — kopia

logo bip

logo bip

UCHWAŁA RADY RODZICÓW NR 2/09/2017 Z DNIA 25.09.2017r.

Uchwałą Rady Rodziców z dnia 25.09.2017r. większością głosów podjęto decyzję z zakresu ochrony ubezpieczeniowej Następstw Nieszczęśliwych Wypadków tzw. NNW dzieci szkolnych oraz przedszkolnych przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą. Wybrano firmę AVIVA. Składka roczna z tytułu ochrony NNW wynosi 40 zł. za każde dziecko i płatna jest do 20.10.2017r.
 
UCHWAŁA RADY RODZICÓW NR 1/09/2017 Z DNIA 18.09.2017r.
Uchwałą Rady Rodziców z dnia 18.09.2017 roku większością głosów podjęto decyzję o wysokości składki na rzecz Rady Rodziców w wysokości 40 złotych na rok, niezależnie od ilości dzieci w rodzinie. Ustalono termin płatności składki do 30 listopada b.r.
 
KOMUNIKAT dotyczący wysokości wpłat na rzecz RR przy Przedszkolu Samorządowym w Osieku nad Wisłą:

"Decyzją Rady Rodziców ustala się wysokość wpłaty na rzecz Rady Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym w Osieku nad Wisłą w wysokości 120 złotych na rok z możliwością podziału na dwie równe raty."

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. H. Sucharskeigo w Osieku nad Wisła Rights Reserved.