foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

header — kopia

logo bip

logo bip

Wychowawca

Natalia Słupczewska

Uczniowie klasy IV c podczas wędrówki po Rezerwacie Przyrody Szumny Zdrój zdobywali wiedzę  na temat różnorodnych form ochrony przyrody oraz dowiadywali się jakie rzadkie rośliny występują na terenie Lidzbarsko - Górzeńskiego Parku Krajobrazowego. Dzieci nauczyły się rozpoznawać wybrane gatunki drzew liściastych i ich właściwości.

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. H. Sucharskeigo w Osieku nad Wisła Rights Reserved.