foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

header — kopia

logo bip

logo bip

Dyrektor Zespołu Szkół

Katarzyna Wachowska

Wicedyrektor Zespołu Szkół

Aleksandra Nasierowska

Lidia Szumska

 

 

Nauczyciele:

 • Małgorzata Andzińska

chemia

 • Katarzyna Bendkowska

język angielski, wychowawca klasy VIIIa

 • Sławomira Cedro 

wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VIIb

 • Sławomir Chmielewski

język angielski, wychowawca klasy IVa

 • Sylwia Cywińska-Frankiewicz

edukacja wczesnoszkolna - klasa Ia, terapia pedagogiczna

 • Małgorzata Derkowska

edukacja wczesnoszkolna - klasa IIa, świetlica

 • Natalia Dudkowska

zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, oddział terapeutyczno-edukacyjny

 • Agnieszka Fabiszewska

zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, oddział terapeutyczno-edukacyjny

 • Jakub Hejnicki

muzyka

 • Aneta Kamińska

edukacja wczesnoszkolna - klasa IIc, WDŻ

 • Joanna Kiziuk

zajęcia komputerowe, informatyka, wychowawca klasy IVc

 • Jolanta Knap

psycholog

 • Sylwia Konklewska

matematyka,  wychowawca klasy VIIa

 • Olga Kowalska

wychowanie przedszkolne

 • Barbara Kozłowska

plastyka, zajęcia techniczne, wychowawca klasy Va

 • Aneta Kozłowska-Ciara

język polski,

 • Joanna Łęgowska

edukacja wczesnoszkolna - klasa IIb, rewalidacja indywidualna

 • Anna Melkowska

religia

 • Kamila  Owczarek

świetlica

 • Alicja Polaczkiewicz

wychowanie przedszkolne

 • Ewa Ratajczak

edukacja wczesnoszkolna - klasa Ib,

 • Małgorzata Rogalska

wychowanie przedszkolne

 • Anna Rosołowska

wychowanie przedszkolne

 • Beata Rumińska-Ćwik

pedagog, terapia logopedyczna,

 • Arkadiusz Salwowski

język polski, wychowawca klasy Vb

 • Barbara Sikorska

wychowanie przedszkolne

 • Natalia Słupczewska

język angielski, wychowawca klasy Vc

 • Agnieszka Sowińska 

język niemiecki, wychowawca klasy VIa

 • Monika Staruk

wychowanie przedszkolne

 • Anna Stencel

wychowanie fizyczne, wychowawca klasy  IVa

 • Magdalena Szewczyk

edukacja wczesnoszkolna - klasa Ic, świetlica

 • Mariusz Szefer

matematyka, wychowawca klasy VIb

 • Katarzyna Tofil

religia

 • Izabela Urban

edukacja wczesnoszkolna - klasa III, terapia pedagogiczna

 • Tomasz Walichniewicz

przyroda, fizyka

 • Agnieszka Woźny

geografia

 • Emilia Wysocka-Stankiewicz

biologia

 • Natalia Zambrzycka-Tomaka

zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, oddział terapeutyczno-edukacyjny

 • Monika Zaremba-Wieczorek

wychowanie przedszkolne

 • Krystyna Ziółkowska 

historia, wos,  wychowawca klasy VIIIb

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. H. Sucharskeigo w Osieku nad Wisła Rights Reserved.