foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

header — kopia

logo bip

logo bip

Przez dwa dni społeczność szkolna brała udział w upowszechnianiu rezultatów realizowanego
projektu unijnego Power pt.” Otwartość i integracja”. Przez pierwszy rok nauczyciele od października
2018r. do sierpnia 2019r. brali udział w mobilnościach, w drugim roku natomiast szerzą efekty
wyjazdów szkoleniowych w szkole.
10 października 2019 roku naszą szkołę odwiedzili nauczyciele szkół z Brzozówki oraz Obrowa oraz
przedstawicielami Rady Rodziców Naszej szkoły. Wysłuchali występów wokalnych uczniów, obejrzeli
prezentacje przygotowane przez nauczycieli oraz obejrzeli galerie zdjęć wraz z występami
tanecznymi. Następnie aktywnie zaangażowali się udział w lekcji pokazowej prowadzonej przez p. S.
Chmielewskiego oraz zajęciach warsztatowych prowadzonych przez K. Bendkowską oraz A. Sowińską
wraz z użyciem technik TIK na zajęciach.
11 października 2019 był podsumowaniem akcji upowszechniania. Wszystkie klasy 4-8 oraz dwie
klasy 1-3 wraz z wychowawcami od tygodni poznawali Irlandię, Maltę, Włoch oraz Zjednoczone
Królestwo ponadto wykonali plakaty wybranego kraju, by na sam koniec przystąpić do quizu wiedzy o
krajach mobilności., który zasłużenie wygrała klasa VIA.

Bendkowska Katarzyna

received 448784672404232

received 677784132732881

received 1092758797594062

received 2515227538696024

 

W terminie 15-28.10.2018 r. odbyłam szkolenie językowe na Malcie. Mieszkałam w szkole językowej ,,Sprachcaffe" w miejscowości St. Julians. Codziennie do południa uczestniczyłam w zajęciach w dwunastoosobowej grupie na poziomie B2, a po południu na poziomie C1. Obie grupy były wielokulturowe, byłam jedynym Polakiem w tychże grupach. Szkolenie zagraniczne stworzyło możliwość porozumiewania się tylko w języku angielskim nie tylko w podczas szkolenia, ale przez cały pobyt. Poznałam wielu ciekawych ludzi, zwyczaje z różnych części świata. Mieszkanie dzieliłam z dziewczyną z Chin oraz Niemiec, a w pokoju mieszkałam z Japonką.  Pobyt za granicą umożliwił mi zwiedzenie Malty, a także malowniczych wysp takich jak Gozo i Comino.
Bardzo cieszę się, że dzięki funduszom unijnym programu ,,POWER - MOBILNOŚĆ KADRY" miałam okazję przeżyć edukacyjną wspaniłą przygodę, szkoła wierzy, że uda się ponownie zorganizować wyjazdy szkoleniowe, gdyż z pewnością będzie na nie aplikować.

Anna Stencel

POWER

Po raz pierwszy w historii szkoły Zespół Szkół im. Mjr H. Sucharskiego będzie realizował projekt unijny. Szkoła w Osieku otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich z programu POWER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach programu Erasmus+. „Otwartość i integracja”

Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli szkoły, włączenie nowoczesnych metod nauczania do pracy z uczniami, rozpoczęcie współpracy z zagranicznymi partnerami o podobnym profilu kształcenia oraz promocja integracji, tolerancji i wielokulturowości.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 135 053,79 PLN

Długość trwania projektu: 15.09.2018-14.09.2020 rok (24 miesiące)

Główna metoda realizacji założonych celów: udział nauczycieli z naszej szkoły w zagranicznych szkoleniach i kursach. Zaplanowanych jest 11 mobilności do następujących krajów: Malta, Zjednoczone Królestwo, Irlandia oraz Włochy.

Pierwsza mobilność - Pani Anna Stencel 15.10.2018r.

Zachęcamy do śledzenia zakładki POWER.

Copyright © 2020 Zespół Szkół im. H. Sucharskeigo w Osieku nad Wisła Rights Reserved.