foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

header — kopia

logo bip

logo bip

POWER

Po raz pierwszy w historii szkoły Zespół Szkół im. Mjr H. Sucharskiego będzie realizował projekt unijny. Szkoła w Osieku otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich z programu POWER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach programu Erasmus+. „Otwartość i integracja”

Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli szkoły, włączenie nowoczesnych metod nauczania do pracy z uczniami, rozpoczęcie współpracy z zagranicznymi partnerami o podobnym profilu kształcenia oraz promocja integracji, tolerancji i wielokulturowości.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 135 053,79 PLN

Długość trwania projektu: 15.09.2018-14.09.2020 rok (24 miesiące)

Główna metoda realizacji założonych celów: udział nauczycieli z naszej szkoły w zagranicznych szkoleniach i kursach. Zaplanowanych jest 11 mobilności do następujących krajów: Malta, Zjednoczone Królestwo, Irlandia oraz Włochy.

Pierwsza mobilność - Pani Anna Stencel 15.10.2018r.

Zachęcamy do śledzenia zakładki POWER.

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. H. Sucharskeigo w Osieku nad Wisła Rights Reserved.