foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

header — kopia

logo bip

logo bip

Drodzy Rodzice,

Dnia 12 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Rodziców, na którym omówiono między innymi kwestie dotyczące bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły. Niestety, dochodzi coraz częściej do przemocowych oraz niewłaściwych zachowań uczniów mających miejsce na terenie szkoły oraz w jej obrębie.
Ponieważ zjawiska te powtarzają się coraz częściej, w celu ochrony uczniów oraz zachowania ich bezpieczeństwa Rada Rodziców jednomyślnie postanowiła wraz z Dyrekcją Szkoły zakupić monitoring, natomiast przesunąć w czasie zakup radiowęzła szkolnego.
Koszt zakupu monitoringu wg wykonanego już przez specjalistyczną firmę kosztorysu wynosi ok 10.000 zł. Składać się na niego będą min. 24 kamery wraz z dodatkowym wyposażeniem, umieszczone wewnątrz budynku szkoły oraz na zewnątrz, w newralgicznych miejscach, w których najczęściej uczniowe dopuszczają się przemocy w stosunku do siebie.
Partycypować w koszcie zakupu monitoringu będzie Dyrekcja Szkoły. Jego montaż wykonają dla nas Rodzice wraz z firmą zaopatrującą nas w monitoring, z pomocą pracownika technicznego szkoły tak, aby nie powstały dodatkowe koszty związane z wykonaniem tej usługi.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat składek na rzecz Rady Rodziców lub wpłat celowych (temat przelewu: "monitoring szkolny"). Liczy się każda, choćby najdrobniejsza wpłata bowiem bezpieczeństwo Naszych dzieci jest absolutnym priorytetem.
Za każdą wpłaconą przysłowiową złotówkę dziękujemy, zobowiązujemy się do ścisłego jej przeznaczenia na ten konkretny cel.
Prace związane z montażem monitoringu planujemy rozpocząć w obecnie zbliżające się ferie zimowe tak, aby nie przeszkadzać dzieciom i nauczycielom w lekcjach zamieszaniem i hałasem z tym związanym.

konto do wpłat na rzecz Rady Rodziców/lub/i wpłat celowych:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą im. mjr H.Sucharskiego
08 1320 1120 7500 2574 2000 0001

Z wyrazami szacunku:
Małgorzata Nowińska-Juchta - Przewodnicząca Rady Rodziców
Marcelina Kozakiewicz - Skarbnik Rady Rodziców
Anna Kazaniecka - Sekretarz Rady Rodziców

Copyright © 2020 Zespół Szkół im. H. Sucharskeigo w Osieku nad Wisła Rights Reserved.